เงื่อนไขบริการ

1. ลงประกาศขายได้เฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารยืนยันตัวตนเท่านั้น

2. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวกลาง มีหน้าที่นำประกาศขายขึ้นสู่ระบบฝากขายเท่านั้น

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ประกาศขายใดๆ ทั้งสิ้น